Home / Soạn văn 10 (page 4)

Soạn văn 10

Soạn văn lớp 10, hướng dẫn soạn bài lớp 10 dành cho học sinh và giáo viên tham khảo

Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam – ngữ văn lớp 10

soan-bai-khai-quat-van-hoc-dan-gian-viet-nam

Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam – ngữ văn lớp 10. Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về khái niệm văn học dân gian Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng được tập thể sáng tạo, nhằm …

Xem thêm

Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – ngữ văn lớp 10

soan-bai-hoat-dong-giao-tiep-bang-ngon-ngu

Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – ngữ văn lớp 10. Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về khái niệm hoạt động giao tiếp Hoạt động giao tiếp là hoạt động diễn ra thường xuyên giữa mọi người trong xã hội. Giao tiếp có ở …

Xem thêm

Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam – ngữ văn lớp 10

soan-bai-tong-quan-van-hoc-viet-nam

Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam – ngữ văn lớp 10. Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam – Văn học dân gian với các thể loại chủ yếu như thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, …

Xem thêm