Home / Tag Archives: Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Tag Archives: Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Soạn bài: “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” (Cao Bá Quát) – văn lớp 11

Cao-Ba-Quat

Soạn bài: “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” (Cao Bá Quát) – văn lớp 11 Câu 1: Phân tích ý nghĩa tượng trưng của các yếu tố tả thực hình ảnh người đi trên bãi cát. Gợi ý trả lời: Theo các nhà nghiên cứu phán đoán thì bài …

Xem thêm