Home / Tag Archives: đọc hiểu

Tag Archives: đọc hiểu

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học – văn lớp 10

van-ban-van-hoc-0

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học – văn lớp 10 Câu 1: Đề tài của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ. Gợi ý trả lời: –  Đề tài của văn bản văn học là phạm vi cuộc sống được nhà văn …

Xem thêm

Soạn bài: Văn bản văn học – văn lớp 10

van-ban-van-hoc-0

Soạn bài: Văn bản văn học – văn lớp 10 Câu 1: Hãy nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học Gợi ý trả lời: Những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học là: –  Tiêu chí 1: Văn bản văn học còn gọi là …

Xem thêm