Home / Tag Archives: hoàng hạc lâu

Tag Archives: hoàng hạc lâu

Soạn bài: “Hoàng Hạc Lâu” (“Lầu Hoàng Hạc” – Thôi Hiệu) – văn lớp 10

hoanghaclau

Soạn bài: “Hoàng Hạc Lâu” (“Lầu Hoàng Hạc” – Thôi Hiệu) – văn lớp 10 Câu 1: Nhan đề của bài thơ là “Lầu Hoàng Hạc” nhưng ngoài sự xác định vị trí của lầu Hoàng Hạc ở “nơi đây”, toàn bài không nói gì về “lầu” cả. Vậy dụng …

Xem thêm