Home / Tag Archives: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Tag Archives: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Soạn bài: “Quy hứng” (“Hứng trở về” – Nguyễn Trung Ngạn) – văn lớp 10

20dbennuoc4-1

Soạn bài: “Quy hứng” (“Hứng trở về” – Nguyễn Trung Ngạn) – văn lớp 10 Câu 1:  Nỗi nhớ quê hương ở hai câu thơ đầu có gì đặc sắc ? Gợi ý trả lời: –  Trong hai câu thơ đầu bài thơ có nhiều điểm đặc sắc là: “Dâu …

Xem thêm

Soạn bài: “Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX” – văn lớp 10

van hoc tk x den tk xix

Soạn bài: “Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX” – văn lớp 10 Câu 1: Nêu những điểm chung và riêng của hai thành phần văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Gợi ý trả lời: Thành phần   Đặc …

Xem thêm