Home / Tag Archives: lẽ ghét thương

Tag Archives: lẽ ghét thương

Soạn bài: “Lẽ ghét thương” (Nguyễn Đình Chiểu) – văn lớp 11

66041_Luc-van-tie

Soạn bài: “Lẽ ghét thương” (Nguyễn Đình Chiểu) – văn lớp 11 Câu 1: Nhận xét về cơ sở của lẽ ghét thương theo quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu. Gợi ý trả lời: Cơ sở của lẽ ghét thương theo quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu là: –  Đoạn …

Xem thêm