Home / Tag Archives: lưu bị

Tag Archives: lưu bị

Soạn bài: “Tào tháo uống rượu luận anh hùng” (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) – văn lớp 10

tom-tat-tao-thao-uong-ruou-luan-anh-hung-0

Soạn bài: “Tào tháo uống rượu luận anh hùng” (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) – văn lớp 10 Câu 1: Phân tích tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải nương nhờ Tào Tháo. Gợi ý trả lời: –  Qua trích đoạn trích “Tào …

Xem thêm

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) – văn lớp 10

cam nghi ve hoi trong co thanh la quan trung

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) – văn lớp 10 Câu 1: Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công ? Gợi ý trả lời: Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công vì: –  Trương Phi …

Xem thêm