Home / Tag Archives: Nguyễn Đình Chiểu

Tag Archives: Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài: Tác giả Nguyễn Đình Chiều – văn lớp 11

nha van nguyen dinh chieu

Soạn bài: Tác giả Nguyễn Đình Chiều – văn lớp 11 Câu 1: Nêu những nét chính về cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu. Nhận xét về cuộc đời của ông. Gợi ý trả lời: –  Những nét chính về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là: +  Nguyễn Đình Chiểu(1822-1888) …

Xem thêm

Soạn bài: “Lẽ ghét thương” (Nguyễn Đình Chiểu) – văn lớp 11

66041_Luc-van-tie

Soạn bài: “Lẽ ghét thương” (Nguyễn Đình Chiểu) – văn lớp 11 Câu 1: Nhận xét về cơ sở của lẽ ghét thương theo quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu. Gợi ý trả lời: Cơ sở của lẽ ghét thương theo quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu là: –  Đoạn …

Xem thêm

Soạn bài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu – ngữ văn lớp 11

soan-bai-chay-giac

Soạn bài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu – ngữ văn lớp 11. Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, bắt đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Nhưng chúng đã gặp sự kháng cự của quân triều đình và …

Xem thêm