Home / Tag Archives: nhà nho ẩn dật

Tag Archives: nhà nho ẩn dật

Soạn bài: “Câu cá mùa thu” (“Thu điếu” – Nguyễn Khuyến) – văn lớp 11

images (1)

Soạn bài: “Câu cá mùa thu” (“Thu điếu”  – Nguyễn Khuyến) – văn lớp 11 Câu 1: Điểm nhìn của tác giả có gì đặc sắc ? Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ đã bao quát cảnh thu như thế nào ? Gợi ý trả lời: –  Nguyễn Khuyến mở …

Xem thêm

Soạn bài: “Nhàn” (Nguyễn Bỉnh Khiêm) – văn lớp 10

phan-tich-bai-tho-nhan-nguyen-binh-khiem

Soạn bài: “Nhàn” (Nguyễn Bỉnh Khiêm) – văn lớp 10 Câu 1: Cách dùng số từ, danh từ trong câu thứ nhất và nhịp điệu hai câu thơ đầu có gì đáng chú ý ? Hai câu thơ ấy cho ta hiểu hoàn cảnh cuộc sống và tâm trạng tác …

Xem thêm