Home / Tag Archives: nội dung

Tag Archives: nội dung

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học – văn lớp 10

van-ban-van-hoc-0

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học – văn lớp 10 Câu 1: Đề tài của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ. Gợi ý trả lời: –  Đề tài của văn bản văn học là phạm vi cuộc sống được nhà văn …

Xem thêm