Home / Tag Archives: sử thi

Tag Archives: sử thi

Soạn bài: “Ra-ma buộc tội” (Trích “Ra-ma-ya-na” – sử thi Ấn Độ) – văn lớp 10

Sita_Ramayana_Feature

Soạn bài: “Ra-ma buộc tội” (Trích “Ra-ma-ya-na” – sử thi Ấn Độ) – văn lớp 10 Câu 1. Sau khi chiến thắng, Ra-ma và Xi-ta gặp lại nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Công chúng đó bao gồm những ai ? Hoàn cảnh đó đã tác động như …

Xem thêm

Soạn bài: “Uy-lít-xơ trở về” (Trích “Ô-đi-xê” – sử thi Hi Lạp) – văn lớp 10

uy-lit-xo-tro-ve

Soạn bài: “Uy-lít-xơ trở về” (Trích “Ô-đi-xê” – sử thi Hi Lạp) – văn lớp 10 Câu 1. Đoạn trích “Uy – lít – xơ trở về” có thể chia làm mấy đoạn ? Nêu nội dung của mỗi đoạn. Gợi ý trả lời: Đoạn trích “Uy – lít – xơ …

Xem thêm

Soạn bài: “Chiến thắng Mtao Mxây” (Trích “Sử thi Đăm Săn”) – văn lớp 10

phan-tich-su-thi-dam-san

Soạn bài: “Chiến thắng Mtao Mxây” (Trích “Sử thi Đăm Săn”) – văn lớp 10 Câu 1. Tóm tắt diễn biến trận đánh để so sánh tài năng và phẩm chất của hai tù trưởng. Gợi ý trả lời: Cuộc chiến giữa tù trưởng Đăm Săn và Mtao Mxây có …

Xem thêm