Home / Tag Archives: tác giả văn học

Tag Archives: tác giả văn học

Soạn bài: Tác giả Nguyễn Đình Chiều – văn lớp 11

nha van nguyen dinh chieu

Soạn bài: Tác giả Nguyễn Đình Chiều – văn lớp 11 Câu 1: Nêu những nét chính về cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu. Nhận xét về cuộc đời của ông. Gợi ý trả lời: –  Những nét chính về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là: +  Nguyễn Đình Chiểu(1822-1888) …

Xem thêm