Home / Tag Archives: thu hứng

Tag Archives: thu hứng

Soạn bài: “Thu hứng” (“Cảm hứng mùa thu” – Đỗ Phủ) – văn lớp 10

soan-bai-cam-xuc-mua-thu-cua-do-phu

Soạn bài: “Thu hứng” (“Cảm hứng mùa thu” – Đỗ Phủ) – văn lớp 10 Câu 1: Dựa vào hiểu biết của mình, anh (chị) hãy xác định bố cục của bài thơ. Gợi ý trả lời: Bài thơ “Thu hứng” được viết theo thể thất ngôn bát cú nhưng …

Xem thêm