Home / Tag Archives: văn học trung quốc

Tag Archives: văn học trung quốc

Soạn bài: “Khuê oán” (“Nỗi oán của người phòng khuê” – Vương Xương Linh) – văn lớp 10

khue oan

Soạn bài: “Khuê oán” (“Nỗi oán của người phòng khuê” – Vương Xương Linh) – văn lớp 10 Câu 1: Anh (chị) có nhận xét gì về nghệ thuật cấu tứ của bài thơ thể hiện qua quá trình chuyển biến tâm trạng của người khuê phụ? Gợi ý trả …

Xem thêm

Soạn bài: “Hoàng Hạc Lâu” (“Lầu Hoàng Hạc” – Thôi Hiệu) – văn lớp 10

hoanghaclau

Soạn bài: “Hoàng Hạc Lâu” (“Lầu Hoàng Hạc” – Thôi Hiệu) – văn lớp 10 Câu 1: Nhan đề của bài thơ là “Lầu Hoàng Hạc” nhưng ngoài sự xác định vị trí của lầu Hoàng Hạc ở “nơi đây”, toàn bài không nói gì về “lầu” cả. Vậy dụng …

Xem thêm

Soạn bài: “Thu hứng” (“Cảm hứng mùa thu” – Đỗ Phủ) – văn lớp 10

soan-bai-cam-xuc-mua-thu-cua-do-phu

Soạn bài: “Thu hứng” (“Cảm hứng mùa thu” – Đỗ Phủ) – văn lớp 10 Câu 1: Dựa vào hiểu biết của mình, anh (chị) hãy xác định bố cục của bài thơ. Gợi ý trả lời: Bài thơ “Thu hứng” được viết theo thể thất ngôn bát cú nhưng …

Xem thêm

Soạn bài: “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” (“Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng” – Lí Bạch) – văn lớp 10

haong hac lau

Soạn bài: “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” (“Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng” – Lí Bạch) – văn lớp 10 Câu 1: Xác lập mối quan hệ giữa không gian, thời gian và con người trong bài thơ. Mối quan …

Xem thêm